Polityka prywatności

Polityka prywatności

W celu ochrony i poszanowania prywatności Użytkowników Portalu Figlokluby.pl, wszelkie dane osobowe zamieszczone w Portalu lub przetwarzane w związku z jego prowadzeniem, są chronione zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz.U.02.101.926) i ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną z późniejszym zmianami. Zbiór zgromadzonych danych osobowych traktowany jest jako wydzielona baza danych, przechowywana na serwerze Portalu w specjalnej strefie bezpieczeństwa, z ograniczonym dostępem. Dostęp do danych osobowych mają tylko Administrator Portalu.

Przetwarzanie danych

W związku z prowadzeniem Portalu Figlokluby.pl, Administrator zbiera i przetwarza dane osobowe Użytkowników Portalu w postaci:

  • adresu e-mail,

Wszelkie wyżej wskazane dane osobowe przesłane do Portalu Figlokluby.pl, Administrator uznaje za podane dobrowolnie, zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy o ochronie danych osobowych. Administrator nie ponosi żadnej szkody w wypadku podania przez któregokolwiek z Użytkowników Portalu danych nieprawdziwych lub niepełnych.

Sposób wykorzystania danych uzyskanych od Użytkowników Portalu

Wyrażając zgodę na przetwarzanie swoich danych, Użytkownik zgadza się na gromadzenie i wykorzystanie podanych informacji - w tym adresu elektronicznego - przez Administratora Portalu w celach marketingowych, badania rynku oraz zachowań i preferencji Użytkowników, z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszania jakości usług świadczonych przez Portal Figlokluby.pl, zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 (Dz. U. z roku 2002, Nr 144, poz.1204).

Dane elektroniczne

Administrator zbiera informacje dotyczące wykorzystania poszczególnych podstron Portalu Figlokluby.pl przez Użytkowników na podstawie analizy logów dostępowych i adresów IP; powyższe dane Portal Figlokluby.pl przetwarza w celach technicznych, jak również w celach statystycznych.

W celu dostosowania treści Portalu do potrzeb Użytkowników, wykorzystywane są tzw. pliki cookies. Cookies to informacje tekstowe zapisywane przez serwer Figlokluby.pl na komputerze użytkownika, które serwer Portalu może odczytać przy każdorazowym połączeniu się Użytkownika z danego komputera. Informacje z plików cookies służą Administratorowi do monitorowania ruchu Użytkowników w Portalu. Użytkownik może w każdej chwili wyłączyć w swojej przeglądarce opcje przyjmowania plików cookies. Nie spowoduje to utrudnień w korzystaniu z Portalu.